Verkoop van lijfrenten: wat zijn ze?

Verkoop van lijfrenten: wat zijn ze?

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat mensen kiezen voor de verkoop op lijfrente. Maar wat betekent dit? 

In België zijn er twee soorten lijfrenteverkopen: 

De naakte eigendomsverkoop

In dit geval behoudt de verkoper het vruchtgebruik van zijn eigendom. Met andere woorden, hij verkoopt zijn eigendom aan een derde, maar blijft er wonen tot zijn dood.

In het algemeen gaat het om een koopovereenkomst tussen twee partijen. De koper verbindt zich ertoe bij het ondertekenen van de koopakte een vast bedrag te betalen, dat het boeket wordt genoemd. Dit bedrag vertegenwoordigt tussen 10 en 20% van de waarde van het pand. 

Hij verbindt zich er tevens toe maandelijkse termijnen, lijfrenten genoemd, aan de verkoper te betalen. Deze moeten worden betaald tot het einde van het leven van de verkoper of kunnen in de tijd worden beperkt (gewoonlijk 15 tot 20 jaar).

Zodra de verkoper overlijdt, hoeft de koper geen rente te betalen en wordt hij officieel eigenaar van het onroerend goed en kan hij overwegen erin te gaan wonen of het te verhuren.

Verkoop in eigendom

In dit geval overhandigt de verkoper de sleutels aan de koper. De koper wordt de directe eigenaar van het pand en kan het onmiddellijk betrekken. 

Wat zijn de voordelen van een lijfrente?

De verkoper ontvangt maandelijks een extra inkomen voor de rest van zijn leven of tot een vooraf bepaalde datum indien het contract in de tijd beperkt is. Bovendien heeft hij het voordeel dat hij in zijn eigendom kan blijven wonen, indien het gaat om een verkoop in blote eigendom met vruchtgebruik. 

Voor de koper biedt het de mogelijkheid een pand te kopen zonder dat hij in één keer een zwaar bedrag moet betalen. 

Aarzel niet om contact te nemen

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.