Een schenking van onroerend goed : wat en hoe?

Een schenking van onroerend goed : wat en hoe?

23 Maart 2022

Wenst u vastgoed te schenken? Met name een huis, een flat of een stuk grond? Dit kan zeker !

De wens om iemand in uw naaste omgeving te belonen, om uw (klein)kinderen financieel bij te staan of gewoon om vooruit te lopen op uw erfenis kunnen de redenen zijn waarom u een schenking overweegt. Ontdek hoe u een woning kunt schenken en welke methoden het voordeligst zijn.

Een verplichte notariële akte

In het geval van een schenking van onroerend goed is een bezoek aan de notaris onontbeerlijk. Een schenking is een overeenkomst waarbij de schenker (de gever) tijdens zijn leven vrijwillig een goed overdraagt aan de ontvanger (de ontvanger) die het aanvaardt. Deze overeenkomst moet het voorwerp zijn van een notariële akte.

De notaris kan u ook helpen en adviseren naar gelang van uw gezins- en vermogenssituatie.

Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

Fiscaal gezien zult u schenkingsrechten moeten betalen, wat voordeliger is dan successierechten. Dit zijn belastingen die aan het gewest moeten worden betaald over een schenking. Deze schenkingsrechten zijn progressief en afhankelijk van :

de relatie tussen de donor en de ontvanger
de waarde van het geschonken goed
de regio waar de donor woonachtig is
Men mag niet uit het oog verliezen dat de schenking van onroerend goed ook andere kosten meebrengt. Zoals: het onderzoek en de administratieve formaliteiten van de akte en het honorarium van de notaris.

Schenking in termijnen (// tarieven schenking onroerende goederen)

Vanuit fiscaal oogpunt is het veel interessanter om een goed tijdens uw leven te schenken dan het bij uw overlijden na te laten. Aangezien de schenkingsrechten op onroerend goed progressief zijn, is het beter te opteren voor schenkingen in termijnen, d.w.z. gespreid in de tijd, aangezien de tellers om de drie jaar op nul worden gezet.

Bijvoorbeeld: u wilt een van uw familieleden een woning schenken ter waarde van 600.000 euro. Bij het doen van deze schenking zal de begiftigde (de ontvanger) een schenkingsrecht van 27% (directe lijn) of 40% (indirecte lijn) moeten betalen. Kiest u echter voor vier schenkingen van 150.000 euro, dan hoeft de begiftigde slechts viermaal 3% (directe lijn) of viermaal 10% (indirecte lijn) belasting te betalen.

Daartoe moeten de vier schenkingen binnen drie jaar na elkaar worden gedaan.

Het is dan ook van essentieel belang om meer te weten te komen en tijdig met het proces te beginnen.

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

De overdracht van een goed tijdens uw leven betekent ook de overdracht van de blote eigendom en het vruchtgebruik van een goed tussen de schenker en de begiftigde.

Als u de huur van het geschonken goed wilt blijven ontvangen of het gebruik ervan wilt behouden, kies dan voor een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik. De schenker behoudt het vruchtgebruik van het goed en de begiftigde ontvangt slechts de blote eigendom van het goed. Bij het overlijden van de vruchtgebruikschenker wordt de begiftigde doorgaans automatisch de volle eigenaar van het goed.

Schenkingspercentages voor onroerend goed

De donatiepercentages zijn gelijk in de drie regio’s van het land. Zij verschillen echter naar gelang van de relatie tussen de begiftigde en de schenker.

Tarieven in rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden
Belastingschijf : Belasting per schijf
Tot 150.000€ : 3%
Tussen 150.000€ en 250.000€ : 9%
Tussen 250.000€ en 450.000€ : 18%
Vanaf 450.000€ : 27%

Indirecte lijntarieven, tussen alle andere personen
Belastingschijf : Belasting per schijf
Tot 150.000€ : 10%
Tussen 150.000€ en 250.000€ : 20%
Tussen 250.000€ en 450.000€ : 30%
Vanaf  450.000€ : 40%

Aarzel niet om contact te nemen 

Préférences pour les cookies

La protection de vos données personnelles est importante pour nous. C’est pourquoi nous détaillons ci-dessous les différents services et fonctionnalités du site qui utilisent des cookies et nous vous laissons décider des cookies que vous souhaitez autoriser ou refuser.

Veuillez cependant noter que si vous bloquez certains types de cookies, cela pourrait impacter votre expérience de navigation sur notre site ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Nous utilisons des cookies fonctionnels obligatoires pour assurer le bon fonctionnement du site. Ils sont, par exemple, nécessaires pour retrouver le résultat d’une recherche ou enregistrer le choix de la langue.

Certaines fonctionnalités, comme l’affichage de vidéos ou de cartes géographiques, sont assurées via des composants externes développés par des partenaires comme YouTube ou Google. Certains composants utilisent des cookies qui sont susceptibles de permettre à ces tiers de suivre le comportement des internautes afin, par exemple, de réaliser du ciblage publicitaire. L’activation de ces fonctionnalités et des cookies associés est donc soumis à votre consentement.